โครงสร้าง Future Simple Tense (2023)

1. Future tense หลักการใช้และโครงสร้าง พร้อมตัวอย่างประโยค

 • Future Perfect Tense: Subject + will/shall + have + verb 3 สำหรับช่วงเหตุการณ์ที่จะกินเวลาไปจบลงในอนาคตหรือเกิดขึ้นไปแล้วในอนาคต. Present Simple Tense: Subject + Verb 1 ...

 • เรียนรู้การใช้ Future tense ในการสร้างประโยคในรูปแบบอนาคต พร้อมหลักการใช้และโครงสร้างที่นำไปใช้งานได้จริง พร้อมตัวอย่างประโยคที่เข้าใจง่าย

Future tense หลักการใช้และโครงสร้าง พร้อมตัวอย่างประโยค

2. Simple future tense | EF | ประเทศไทย

 • Simple future tense ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่ will / shall + กริยาช่อง 1 ที่ไม่ต้องใช้ร่วมกัน to. ประธาน, will, กริยาช่อง 1 ที่ไม่ต้องใช้ร่วมกัน to. ประโยคบอกเล่า. I, will ...

 • หน้าที่และการใช้ simple future tense Simple future tense จะใช้อธิบายให้ทราบถึงส่ิ่งที่จะเกิดขึ้นในเวลาหลังจากตอนนี้ และใช้เพื่ออธิบายข้อเท็จจริงหรือความแน่นอน ในกรณีนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ 'ทัศนคติ' เราจะใช้ simple future tense เพื่อ

3. Future Simple Tense คืออะไร การใช้ หลักการ ตัวอย่างประโยค - BestKru

 • Jun 30, 2023 · Future Simple Tense คือ ประโยคอนาคตกาล ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยขณะที่พูดนั้น เหตุการณ์หรือการกระทำนั้นๆยังไม่เกิดขึ้น. ประโยคแบบ ...

 • Future Simple Tense เป็นส่วนหนึ่งของ Future Tense ซึ่งประกอบด้วยประโยคอนาคตกาลแบบอื่นๆ อีก คือ

Future Simple Tense คืออะไร การใช้ หลักการ ตัวอย่างประโยค - BestKru

4. สรุป ! โครงสร้าง Future Simple Tense ครบ - TUENONG

 • Jan 14, 2021 · สรุปเนื้อหา โครงสร้าง Future simple ใช้กับเรื่องที่คาดว่า/วางแผนว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้ในการเสนอตัวช่วย หรือพูดเพื่อให้เกิดความมั่นใจ.

 • สรุปเนื้อหา โครงสร้าง Future simple ใช้กับเรื่องที่คาดว่า/วางแผนว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้ในการเสนอตัวช่วย หรือพูดเพื่อให้เกิดความมั่นใจ

สรุป ! โครงสร้าง Future Simple Tense ครบ - TUENONG

5. ประโยคอนาคตกาล (Future Simple Tense): โครงสร้างและแบบฝึกหัด

 • โครงสร้าง: be going to- V(bare) แสดงแผนการ ความตั้งใจในอนาคตที่ได้มีหลังจากคิดไปในช่วงเวลาหนึ่ง มีความน่าจะเกิดขึ้นมากกว่าความตั้งใจที่จะแสดงโดย Future Simple Tense มักจะพร้อมกับคำบอกเ ...

 • Future Simple Tense: โครงสร้าง, การใช้, สัญญาณ, แบบฝึกหัด เรียน Future Simple Tense กับ ELSA Speak ผ่านบทความต่อไปนี้

ประโยคอนาคตกาล (Future Simple Tense): โครงสร้างและแบบฝึกหัด

6. หลักการใช้ Future simple tense ฉบับเข้าใจง่าย - GrammarLearn

 • โครงสร้างประโยคของ Future simple tense คือ S + will + V.1. ตัวอย่างประโยคบอกเล่า : I will pass the exam. = ฉันจะต้องสอบ ...

 • หากพูดถึงไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษที่สำคัญๆ ก็คงต้องพูดถึงเรื่อง Tense ในวันนี้เราจะมา อธิบายเกี่ยวกับ Future simple tense ให้เพื่อนๆเข้าใจกันอย่างละเอียดพร้อมกับตัวอย่างประโยค โดยเราจะเริ่มจาก Future simple tense คืออะไร Future simple tense มีโครงสร้างคืออะไร และ Future simple tense มีหลักการใช้อย่างไร

หลักการใช้ Future simple tense ฉบับเข้าใจง่าย - GrammarLearn

7. สรุป Future simple tense คืออะไร แบบเข้าใจง่าย - VLEARN

 • Future simple tense ตัวอย่างประโยค ในรูปแบบของประโยคคำถาม · Will he play football tomorrow? · Will they travel with their friend next week? · Will you meet me this ...

 • Future simple tense คือ รูปประโยคประเภทหนึ่งในหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) ซึ่ง Future Simple หมายถึง สิ่งที่ทำเป็นปกติ หรือเหตุการณ์ทั่วไปที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

สรุป Future simple tense คืออะไร แบบเข้าใจง่าย - VLEARN

8. Future Simple Tense : อนาคต หลักการใช้ สรุป - English Down-under

 • Future Simple Tense : อนาคต หลักการใช้ สรุป · ประธาน + will/shall + infinitive verb · ประธาน + is/am/are + going to + infinitive verb · Will/Shall + ประธาน + กริยาหลัก.

 • Future Simple Tense เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หลักการใช้ เข้าใจง่าย สรุป โครงสร้าง ตัวอย่าง ประโยคบอกเล่า คำถาม ปฏิเสธ

Future Simple Tense : อนาคต หลักการใช้ สรุป - English Down-under

9. Future Tense คืออะไร ตัวอย่างประโยค โครงสร้าง ใช้ยังไง

 • Future Tense คือ ประโยคที่พูดถึงการกระทำหรือเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต โดยมีคำหรือวลีบอกเวลาอยู่ด้วย โครงสร้างประโยค Subject + will/shall + verb 1.

 • Future Tense คือ ประโยคที่พูดถึงการกระทำหรือเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต โดยมีคำหรือวลีบอกเวลาอยู่ด้วย โครงสร้างประโยค Subject + will/shall + verb 1

Future Tense คืออะไร ตัวอย่างประโยค โครงสร้าง ใช้ยังไง

10. ประธาน+Will/Shall+be+Verb ing - For you English Insight

 • >Perfect con. Future Simple Tense. โครงสร้าง Subject+will/shall+Verb ช่องที่ 1

 •   Future Simple Tense  

11. What is Future simple tense ? - Adobe Express

 • โครงสร้าง : S + will + V1 หลักการใช้ Future Simple Tenseใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคต หรือถ้าพูดง่ายๆคือ จะทำอย่างโน้น อย่างนี้ ในวันข้างหน้า ซึ่งโดย ...

 • A story told with Adobe Spark

What is Future simple tense ? - Adobe Express

12. Future Simple Tense เข้าใจง่ายๆ ผ่านโครงสร้างและตัวอย่างประโยค

 • Future simple tense คือ verb tense ที่ใช้ในการอธิบายเหตุการณ์หรือกระทำที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผ่านการใช้โครงสร้างประโยค ประธาน + คำกริยาช่วย will/shall ตามด้วยกริยาหลัก เช่น I will ...

 • ถ้าใครเรียน 12 Tense มาได้สักพักแล้ว จะรู้ว่า Future Tense เป็นอีกหนึ่ง aspect ที่ค่อนข้างเห็นภาพได้ยาก แต่แน่นอนว่าทุกอย่างต้องมีจุดที่ง่ายที่สุด

13. [PDF] Future Simple Tense

 • 2. ประโยคแสดงอนาคตที่มีกริยา 2 ตัว ให้ใช้ Future Simple Tense กับกริยาเพียงตัวเดียว. ส่วนอีกตัวหนึ่ง (คือประโยคที่อยู่หลังนํ้าเชื่อม...เอ้ย..คําเชื่อม) ให้ใช้ Present Simple หรือ. Present ...

14. Future Simple Tense - Tense For You - Google Sites

 • โครงสร้างที่1**เหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน อาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดก็ได้ ไม่มีการเตรียมการ. ประโยคบอกเล่า. Subject+will/shall+verbช่อง1. ประโยคปฏิเสธ. Subject+will+not+verbช่อง1.

 • Future Simple Tenseโครงสร้าง

Future Simple Tense - Tense For You - Google Sites

15. หลักการใช้ Future simple tense โครงสร้าง และตัวอย่างประโยค

 • ตัวอย่างประโยค future simple tense การใช้ โครงสร้าง หลักการใช้ คือ อะไร แต่งประโยคภาษาอังกฤษ อนาคต ฝึกแต่งประโยค future tense.

 • สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย Future simple tense (อนาคตกาลปกติ) โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ (Structure) ประธาน + will + กริยาไม่ผัน คลิปวิดีโอ สอนการใช้ Tense (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); คำกริยาวิเศษณ์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้ Tomorrow แปลว่า พรุ่งนี้ Tomorrow morning แปลว่า พรุ่งนี้ตอนเช้า Tomorrow afternoon แปลว่า พรุ่งนี้ตอนบ่าย Tomorrow evening แปลว่า พรุ่งนี้ตอนเย็น Tomorrow night แปลว่า พรุ่งนี้ตอนกลางคืน Next Monday

หลักการใช้ Future simple tense โครงสร้าง และตัวอย่างประโยค

16. Future Simple Tense - Grammar Lessons - WordPress.com

 • Future Simple Tense. โครงสร้างประโยค. ประธาน + will, shall + กริยาช่องที่ 1 ( S + will, shall + V1 ). shall ใช้กับประธานบุรุษที่ 1 คือ I, we.

 • ♥  Future Simple Tense      โครงสร้างประโยค   ประธาน + …

Future Simple Tense - Grammar Lessons - WordPress.com

17. เทคนิคการใช้ Future Tense ศึกษากันได้แบบง่ายๆ กับการวางแผนสิ่งที่จะทำใน ...

 • Feb 10, 2016 · 1. Future Simple Tense · โครงสร้างประโยค : Subject + will/shall + verb 1 · 2. Future Continuous Tense · 3. Future Perfect Tense · 4. Future Perfect ...

 • สวัสดีค่ะเพื่อนๆ วันนี้เราก็นำเทคนิคดีๆมานำเสนอกันอีกเช่นเคย สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจการทำงานในส่วนของ Future Tense วันนี้เราเอาคำอธิบายแบบง่ายๆ มาฝากค่ะ

เทคนิคการใช้ Future Tense ศึกษากันได้แบบง่ายๆ กับการวางแผนสิ่งที่จะทำใน ...

18. หลักการใช้ Future Simple Tense ง่ายที่สุดแล้วอันนี้ มาดูว่าเขาใช้ยังไง

 • Oct 31, 2012 · หลักการใช้ · tonight ทุไนท คืนนี้ · tomorrow ทุมอโร พรุ่งนี้ · next (เน็กซ์ = ถัดไป) +เวลา, วัน, สัปดาห์, เดือน, ปี, ฤดูกาล หรือ อื่นๆ…. – next hour เน็กซ์เอาเวอะ ชั่วโมงถัดไป

 • หลักการใช้  Future Simple Tense (Tense อนาคตธรรมดา)  เป็นอีกหนึ่ง Tense ที่ค่อนข้างง่ายไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ โดยเฉพาะในแง่ของโครงสร้าง เพราะประธานทุกตัวใช้กริยาตัวเดียวกัน การใช้ Future Simple Tense ความหมาย Future  ฟิวเชอะ= อนาคต Simple  ซิมเพิล = ธรรมดา ที่บอกว่า “อนาคตธรรมดา” หมายถึง ในช่วงเวลาหนึ่งของอนาคต จะมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น (เช่น ฉันจะทำอะไรบางอย่าง ในเวลานั้น เป็นต้น) โครงสร้าง I, You, He, She, It, We, They will go will อ่านว่า วิล  แปลว่า จะ รูปย่อบอกเล่า I will He will She will It [...]

หลักการใช้ Future Simple Tense ง่ายที่สุดแล้วอันนี้ มาดูว่าเขาใช้ยังไง

19. โครงสร้าง Future Simple Tense และการใช้ - SabyEnglish

 • Jul 18, 2014 · โครงสร้าง Future Simple Tense -> ประธาน + will + Verb 1 (base form). การใช้ Future Simple Tense เมื่อต้องการ 1. บอกการกระทำที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่ไม่ได้ตั้งใจ ...

 • โครงสร้าง Future Simple Tense และการใช้ตามเหตุการณ์

20. อธิบาย Future Simple Tense เข้าใจง่าย ไม่สับสน - English So Easy

 • Sep 19, 2018 · Future Simple Tense คือ อนาคตกาลธรรมดาแบบเรียบง่าย เป็นเหตุการณ์หรือการกระทำที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีโครงสร้างของประโยค ดังนี้. will ใช้ได้กับประธานทุกตัว.

 • Learning English Easy Way. เข้าใจง่าย ไม่สับสน

อธิบาย Future Simple Tense เข้าใจง่าย ไม่สับสน - English So Easy

21. Future Tense: Definition, Structure & Examples | Learn English

 • What is Future Tense? · Simple Future (Future Indefinite) Tense · Future Continuous Tense · Future Perfect Tense · Future Perfect Continuous Tense · Related · Grammar.

 • Any action that is scheduled to happen in the future comes under the agenda of the future tense. Like any other tense, Future tense also has four forms. Simple Future (Future Indefinite) is used when an action is promised/thought to occur in the future.

Future Tense: Definition, Structure & Examples | Learn English

22. การใช้ Future Simple กับการตั้งคำถามด้วย Wh-Questions - NockAcademy

 • Future Simple Tense หรือ ประโยคอนาคตกาล เอาไว้พูดถึงเรื่องราวในอนาคต เช่น สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น สิ่งที่จะเกิดขึ้น สิ่งที่จะทำ เป็นต้น.

 • Future Simple Tense หรือ ประโยคอนาคตกาล เอาไว้พูดถึงเรื่องราวในอนาคต เช่น สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น สิ่งที่จะเกิดขึ้น สิ่งที่จะทำ เป็นต้น

การใช้ Future Simple กับการตั้งคำถามด้วย Wh-Questions - NockAcademy

23. Future simple tense โครงสร้าง - Review & อัปเดต 2023 - Eyelight.vn

 • Jul 8, 2022 · Grammar: หลักการใช้ Future Simple Tense อนาคตแสนธรรมดา. 11 เม.ย. 2022 — โครงสร้างของ Future Simple Tense … ประโยคบอกเล่า : Subject + will + Verb ...

 • Home » Blog » Life (ไทย) » Future simple tense โครงสร้าง – อัปเดต 2022

Future simple tense โครงสร้าง - Review & อัปเดต 2023 - Eyelight.vn

FAQs

โครงสร้าง Future Simple Tense? ›

แต่หลาย ๆ ท่านก็อาจจะคุ้นเคยกับ Future Simple กันอยู่แล้ว เพราะเป็นอีก Tense ที่ใช้บ่อย ซึ่งโครงสร้างของ Future Simple คือ Subject + will + V.infinitive แต่นอกจาก Will แล้ว ยังมีคำกริยาอื่นที่สามารถใช้แทนกันได้ด้วย ซึ่ง Globish

Globish
"Globish Concept" คือคอนเซ็ปท์ของภาษาอังกฤษที่แตกต่างจาก English แบบดั้งเดิม นั่นคือในอดีตที่เวลาเราพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งหรือพูดไม่เหมือนเจ้าของภาษา เราก็ยิ่งต้องฝึกให้ตัวเองเก่งเหมือนเจ้าของภาษา ฝึกใช้ศัพท์ให้ยากเท่าเขา บรรยายให้เก่งเท่าเขา ฉะนั้นภาษาอังกฤษที่ใช้คำง่ายๆ ไม่ใช้ประโยคซับซ้อนก็จะถูกเรียกว่า Plain English.
รวบรวมคำกริยาที่สามารถใช้แทน Will มาให้แล้วค่ะ

Will+V1ใช้ยังไง ›

If + Present Simple Tense + Subj. + will + V1. ใช้สำหรับเหตุการณ์ที่ผู้พูดแน่ใจว่า เงื่อนไขนั้นจะเป็นจริง ผลที่จะเกิดก็จะเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอน If Alex studies hard, he will pass the exam. ถ้าอเล็กซ์ขยันเรียน เขาก็จะสอบผ่าน ( ผู้พูดแน่ใจว่า เขาจะสอบผ่านอย่างแน่นอน ถ้าเขามีความตั้งใจจริง )

Future tense ใช้ยังไง ›

โครงสร้างประโยค : Subject + will/shall + be + verb -ing

– เหตุการณ์ใดเกิดหลังใช้ Present Simple Tense: Subject + verb 1 เช่น He will be sleeping when I visit him. 2) ใช้กับเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ตามเวลาที่ระบุไว้อย่างชัดเจน เช่น This time tomorrow I shall be flying to New York.

Future tense มีโครงสร้างอย่างไร ›

โครงสร้างของ Future Simple Tense

Subject + will + Verb Infinitive + Object. NOTE: Verb infinitive คือ คำกริยาที่อยู่ในรูปปกติ ไม่มีการผันและไม่มีการเติมสิ่งใดต่อท้าย ตัวอย่างเช่น talk, swim, go. ประโยคปฏิเสธ : Subject + will not (won't) + Verb Infinitive + Object.

Future tense มีอะไรบ้าง ›

Future Tense คืออะไร ตัวอย่างประโยค โครงสร้าง ใช้ยังไง
 1. 1. Future Simple Tense. พูดถึงสิ่งที่ทำเป็นปกติ เหตุการณ์ที่กำลังจะทำ เหตุการณ์ทั่วไปที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
 2. 2. Future Continuous Tense. ...
 3. 3. Future Perfect เหตุการณ์ที่ดำเนินมาในระยะเวลาหนึ่ง ...
 4. 4. Future Perfect Continuous เหตุการณ์ที่กินระยะเวลาต่อเนื่อง

ถามอะไรตอบ they ›

ประโยคคำถาม : Were they at school yesterday? (เมื่อวาน พวกเขาอยู่ที่โรงเรียนหรือเปล่า?) การตอบ “ใช่” : Yes, they were. (ใช่ พวกเขาอยู่) การตอบ “ไม่” : No, they weren't. (ไม่ เขาไม่ได้อยู่)

Go กับ went ต่างกันอย่างไร ›

หนึ่งในคำเหล่านี้ก็คือ go ที่พอเป็นรูปอดีตก็กลายร่างเป็น went นั่นเอง

Future time Clauses ใช้ยังไง ›

Future. หากเราใช้ time clause พูดถึงเหตุการณ์ในอนาคต (future) เราจะใช้ Present Simple Tense เพื่อบอกถึงช่วงเวลาในอนาคตนั้นๆ ตัวอย่างเช่น Henry will go the beach after he visits his parents. Before I submit the assignment, I will have Ben review it.

Will และ shall ใช้ต่างกันอย่างไร ›

Will หรือ Shall? โดยทั่วไป เราจะใช้ 'will' ในประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธที่เกี่ยวกับเรื่องในอนาคต รวมทั้งการร้องขอ ถ้าคุณต้องการเสนอหรือแนะนำเป็นประโยคคำถาม โดยมี I/we ใช้ 'shall' ในโอกาสที่ต้องการความสุภาพ โดยเฉพาะเวลาพูดถึงเรื่องข้อห้าม ให้ใช้ 'shall'

Yesterday เท้นอะไร ›

Past Simple Tense

ข้อสังเกต : yesterday, in the past, last + day/month/year, in + ช่วงเวลาในอดีต เช่น in 1989.

โครงสร้างประโยคบอกเล่าของ present perfect tense คืออะไร ›

โครงสร้าง Present Perfect Tense. โครงสร้าง Present Perfect Tense อยู่ในรูปแบบประโยคต่อไปนี้: บอกเล่า: S + have/has + V3/Ved. ปฏิเสธ: S+ have/has + not + V3/Ved.

Future Perfect Simple Tense ใช้ยังไง ›

หลักการใช้ Future perfect tense
 1. 1. ใช้พูดถึงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ที่จะไปจบลงในอนาคต ...
 2. 2. ใช้พูดถึง 2 เหตุการณ์ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเหตุการณ์แรกจะเกิดขึ้นและจบลงก่อน จากนั้นจึงเกิดเหตุการณ์ที่ 2 ตามมา

Past participle ใช้ยังไง ›

Past participle คือ Verb ช่อง 3 หรือ Verb ที่ลงท้ายด้วย -ed ปกติจะมีการใช้งานใน Perfect tenses โดยอยู่ตามหลัง Verb to have อีกทั้งยังถูกใช้ในประโยคที่เป็น Passive voice ได้ด้วย โดยจะวางหลัง Verb to be มีความหมายประธานเป็นผู้ถูกกระทำ ตัวอย่างประโยค She hasn't seen her husband for 3 months.

Tense ใดพูดถึงเหตุการณ์ที่จะกำลังเกิดขึ้นหรือกำลังดำเนินอยู่ในอนาคต ›

การใช้ present continuous tense เพื่ออธิบายถึงการจัดการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การใช้ simple present tense เพื่ออธิบายถึงเหตุการณ์ที่ถูกกำหนดไว้แล้วว่าจะเกิดขึ้น การใช้ "going"เพื่ออธิบายถึงอนาคต ภาระหน้าที่ในอนาคต

คำบอกเวลาใดใช้กับ Future Simple * ›

Future Simple ใช้กับเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต มักมี Adverb of Time หรือคำกำกับเวลา เช่น Tomorrow พรุ่งนี้ Next week สัปดาห์หน้า Next month เดือนหน้า

Time Word มีอะไรบ้าง ›

Conjunctions of time คือ คำสันธานที่ถือเป็น Subordinating conjunctions รูปแบบหนึ่งที่เน้นบอกเวลา (time) เช่น whenever ( เมื่อใดก็ตามที่) , before ( ก่อนที่), soon after ( ภายหลังไม่นาน, as/while ( ขณะที่) , as soon as ( ทันทีที่) , since ( ตั้งแต่) , until/till ( จนกระทั่ง) , when ( เมื่อ) , after ( หลังจากที่) etc. ...

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Twana Towne Ret

Last Updated: 10/08/2023

Views: 6030

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Twana Towne Ret

Birthday: 1994-03-19

Address: Apt. 990 97439 Corwin Motorway, Port Eliseoburgh, NM 99144-2618

Phone: +5958753152963

Job: National Specialist

Hobby: Kayaking, Photography, Skydiving, Embroidery, Leather crafting, Orienteering, Cooking

Introduction: My name is Twana Towne Ret, I am a famous, talented, joyous, perfect, powerful, inquisitive, lovely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.