Future Simple в англійській мові | (2024)

Майбутній час в англійській мові вважається найлегшим для розуміння, оскільки його граматичні особливості в рази поступаються минулому та теперішньому. На сьогодні англійська мова пропонує чотири часи безпосередньо з групи Future, а також низку інших конструкцій, що допомагають оповідати про події, які відбудуться пізніше. У цій статті ми розглянемо, як утворюється простий майбутній час в англійській мові, а також тонкощі його вживання.

Що таке Future Simple?

Future Simple в англійській мові | (1)

Future Simple Tense – це простий майбутній час. З його допомогою в англійській мові говорять про припущення щодо майбутнього, діляться планами або повідомляють про рішення, прийняті в момент промови. Також, простий майбутній час в англійській мові застосовується в складніших конструкціях, наприклад, в умовних реченнях. Розберемося з усім по черзі.

Утворення Future Simple Tense

Future Simple в англійській мові | (2)

Спершу поговоримо про технічну сторону Future Simple (ф’юче сімпл) – граматику – і розглянемо схему побудови речення у простому майбутньому часі. Тут можна виділити дві смислові лінії:

 • що людина робитиме (для цього використовуються дієслова дії);

 • яким, ким або де буде людина, тобто його стан (для цього вживається дієслово to be)

Простий майбутній час та дієслова дії

Future Simple в англійській мові | (3)

З дієсловами дії у майбутньому все просто. По суті, речення можна побудувати із трьох слів. Наприклад:

I will work. – Я буду працювати.

Просте повноцінне речення у Future Simple. Ключовою відмінністю Future Simple від побратимів по групі Present і Past в тому, що допоміжне дієслово буде присутнім у кожному з трьох типів пропозицій, а не тільки в питаннях і запереченнях. Це легко пояснюється: кожне дієслово англійської мови здатне саме по собі створити форму теперішнього і минулого часів, але жодне дієслово в англійській мові не здатне саме по собі сформувати майбутній час без помічника.

Граматично Future Simple в ствердній і негативній формах відрізняються тільки наявністю частинки not.

Ствердні та заперечні речення Future Simple

Підмет

Допоміжне дієслово

Основне дієслово (присудок)

*іменник, займенник, герундій

*перша форма дієслова без частинки to

I\you\we\they

his friends

my colleagues

will = `ll

or

will not = won’t

V1

work, play, cook

he\she\it

that company

our sister

Examples:

Working a night shift will keep her exhausted. – Робота в нічну зміну утримуватиме її в виснаженому стані.

My neighbour will fix the tap. – Мій сусід полагодить кран.

Cooking skills won’t help her get that job. – Навички приготування їжі не допоможуть їй отримати ту роботу.

John won’t apply for the scholarship. – Джон не буде подавати заявку на стипендію.

Як бачите, у структурі пропозиції з Future Simple немає прихованих деталей. Головне пам’ятати, що will перетягує на себе усі граматичні повноваження, тому інші правила, типу “ставити to перед дієсловом у першій формі” чи “додавати закінчення -s до дієслів під час роботи з he\she\it” скасовуються.

Це ж стосується і запитань у Future Simple: допоміжне дієслово will стоїть на чолі пропозиції.

Запитальні речення Future Simple

Допоміжне дієслово

Підмет

Основне дієслово (присудок)

*іменник, займенник, герундій

*перша форма дієслова без частинки to

Will

I\you\we\they

his friends

my colleagues

V1

work, play, cook

he\she\it

that company

our sister

Examples:

Will you marry me? – Ти выйдеш за мене заміж?

Will her brother attend our exhibition? – Її брат відвідає нашу виставку?

Дієслово to be в Future Simple

Future Simple в англійській мові | (4)

Дієслово to be відповідає за опис у якому стані та де буде людина. Це єдина, але ключова відмінність від дієслів дії, тому to be розглядається окремо. Однак з технічної точки зору правила Future Simple для дієслова to be такі ж, як і для дієслів дії, а вивчити їх не важко, якщо навчатися за методикою English Prime:

 • will перетягує він всі граматичні повноваження, отже:

  • be залишається в першій формі для будь-якої особи (ніяких will is або will are);

  • додаткова зв’язка між словами will і be не потрібна;

 • у запереченнях will працює у парі з not та утворює скорочену форму won’t;

 • у питанні will буде виноситься на перше місце.

Ствердні та заперечні речення Future Simple з дієсловом to be

Підмет

Допоміжне дієслово

Основне дієслово

Стан

*іменник, займенник, герундій

*перша форма дієслова без частинки to

*слова, що відповідають на питання Хто? Який? Де?

I\you\we\they

his friends

my colleagues

will = `ll

or

will not = won’t

V1

be

a lawyer

my boss

happy

interested

in the hospital

at the party

he\she\it

that company

our sister

Запитальні речення Future Simple з дієсловом to be

Допоміжне дієслово

Підмет

Основне дієслово

Стан

*іменник, займенник, герундій

*перша форма дієслова без частинки to

*слова, що відповідають на питання Хто? Який? Де?

Will

I\you\we\they

his friends

my colleagues

V1

be

a lawyer

my boss

happy

interested

in the hospital

at the party

he\she\it

that company

our sister

Examples:

He will be a good carpenter. – Він буде хорошим теслярем.

We won’t be able to meet you at the airport. – Ми не зможемо зустріти тебе в аеропорту. (англійською мовою слово “able” означає “здатний” і відноситься до категорії прикметників)

Will you be in downtown in an hour? – Ти будеш у центрі міста за годину?

Також простий майбутній час з використанням дієслова to be є основою Future Simple Passive, але це зовсім інша історія. 💞

Вживання Future Simple

Часто можна побачити поділ випадків вживання Future Simple (ф’юче сімпл) на категорії: припущення, обіцянка, побоювання, загроза, надія тощо. Але глобально, це все залежить від дієслова, яке ви вживаєте у реченні. Наприклад:

You will pay for your words! – Ти заплатиш за свої слова! (Явно, це погроза)

I hope he will get a pay rise.Сподіваюся, він отримає підвищення заробітної плати. (Зрозуміло, що це надія, тому що є hope)

I promise, I will be on time. Я обіцяю, що буду вчасно. (Обіцянка)

I think, the weather will be warm.Гадаю, погода буде теплою. (Припущення про майбутнє, певний прогноз).

І з одного боку, кожну емоцію можна виділити в окрему підкатегорію, а з іншого боку – це може серйозно збивати з пантелику. Ми ж прагнемо до простого пояснення, тому ділимо всі випадки вживання Future Simple на три категорії:

Загальне майбутнє

Сюди відносяться події у майбутньому, які попередньо заплановані.

We will have a party on Friday so that we have two more days for some afterparty rest. – Ми влаштуємо вечірку у п’ятницю, щоб було ще два дні відпочити після вечірки.

Відразу обмовимося, це не 100% план, як у випадку з Present Continuous, і не сильний намір, як у випадку з be going to. Future Simple це просто попередній план, який легко зміниться під тиском зовнішніх обставин. Наприклад, ви сідаєте планувати місяць і прикидаєте колись подію, роблячи позначки олівцем.

Спонтанні рішення

Future Simple повідомляє про рішення, ухвалене в момент мовлення. Найлегше зрозуміти це правило, розглядаючи ситуацію.

This bag is so heavy! – Oh, wait, I’ll help you. – Ця сумка така важка! – Ой, зачекайте, я вам поможу.

Please, speak up, I hear absolutely nothing. – Ok, I’ll turn off the radio first. – Будь ласка, говори голосніше, я абсолютно нічого не чую. – Ок, спочатку я вимкну радіо.

Ні в тому, ні в іншому випадку дія не планувалася наперед. Але рішення про нього було прийнято, виходячи з поточної ситуації, в момент мовлення.

Очікування, сумніви, побоювання тощо.

У цьому випадку Future Simple демонструє не тільки припущення у відносинах майбутнього, але ще і якесь емоційне забарвлення мови. І помічниками Future Simple у цьому випадку виступають додаткові слова, що стоять на початку речення.

 • Probably – Можливо

I’ll probably come home later.Можливо, я прийду додому згодом.

 • I expect – Я очікую, що…

I haven’t talked to Polly today, so I expect she’ll call in the evening. – Я ще не говорила з Поллі сьогодні, тому сподіваюся, що вона подзвонить увечері.

 • I’m sure – Впевнений(-а), що…

Don’t worry about the interview. I’m sure you’ll get that job – Не хвилюйся на рахунок співбесіди. Впевнений, ти отримаєш роботу.

 • I think – Думаю, що…

Do you think Polly will like the gift we prepared for her?Думаєш, Поллі сподобається подарунок, який ми приготували для неї?

 • I don’t think – Не думаю, що…

I don’t think the questions will be hard to answer.Не думаю, що на запитання буде важко відповісти.

 • I hope – Я сподіваюся, що…

I hope Polly will buy some toys for kids.Сподіваюся, Поллі придбає іграшки для дітей.

 • I’m afraid – Я боюсь, что…

I’m afraid, Polly will fail the test.Боюся, Поллі провалить тест.

Як видно з прикладів, щоразу йдеться про якусь спробу передбачити майбутнє та висловити свої очікування з домішкою емоції. Нехай велика кількість варіантів і емоцій вас не лякає. При правильно вибудованій навчальній програмі, як у нашій школі, засвоїти ці правила не важко.

Слова маркери Future Simple у реченні

Future Simple в англійській мові | (5)

Як ви вже зрозуміли, Future Simple досить неточний час, побудований на здогадах, припущеннях чи спонтанних рішеннях. Слова підказки пасують саме до цього часу: вони бувають досить розмитими, але кожне зі слів зображатиметься однією точкою на часовій шкалі:

 • next week (year/month) – наступного тижня (наступного року/наступного місяця)

 • this week (month/year) – цього тижня (цього місяця/цього року)

 • tomorrow – завтра

 • tonight – сьогодні ввечері

 • later – пізніше

 • as soon as (I can) – так скоро як (я зможу)

 • on Monday – у понеділок

 • on the 10th of June – 10го червня

 • on my birthday – у свій день народження

 • at 9 p.m. – о 9 вечора

 • in 2024 – у 2024 році

 • in 5 minutes (3 hours/2 weeks/a year) – через 5 хвилин (3 години/2 тижні/рік)

Наприклад:

I will call you back in 5 minutes. – Я передзвоню тобі за 5 хвилин.

He will enter the university in 2024. – Він вступатиме до університету у 2024 році.

Розташування покажчиків часу видно з прикладів: наприкінці речення. Однак у розмовній мові можна почути їх на початку конструкції.

Інші способи передати майбутній час англійською

Future Simple в англійській мові | (6)

Здається, настав той момент, коли з Future Simple розібрався, але згадуєш, що ще є способи повідомити про плани. І тут знову ступор: який час коли використати?

Для початку підсумуємо, що вже відомо про Future Simple. Воно вживається, коли:

 • мова йде про спонтанне рішення, прийняте в момент мовлення, наприклад, пропозиція донести важку сумку;

 • повідомляємо про попередні плани, які можуть змінитися по ходу, наприклад, план влаштувати вечірку у п’ятницю;

 • намагаємося висловити припущення про майбутнє, часто з емоційним забарвленням, наприклад: “Боюсь, він не прийде”.

Тепер порівняємо Future Simple з рештою варіантів.

Майбутнє через призму Present Simple

Present Simple використовується для опису майбутніх подій, що є частиною розкладу або програми, на яку ви не впливаєте. Наприклад: розклад поїздів, графік навчання на інтенсивності, програма тренінгу.

The meeting starts tomorrow at 12.15. Please, be on time. – Зустріч розпочинається завтра о 12.15. Будь ласка, будь своєчасно.

According to the program for tomorrow, her speech finishes at 4.25. – Відповідно до програми на завтра, її промова закінчується о 4.25.

Говоримо про майбутнє, використовуючи Present Continuous

Present Continuous використовується для вираження дії, яка вже спланована на 100% і ніщо не зможе це змінити:

We are leaving tomorrow at 5. – Ми їдемо завтра о 5.

Sarah is having an exam on Monday. – Сара складає іспит у понеділок.

Впевненість у планах така висока, що використовується Present Tense, щоб підкреслити це. Ніщо не може цього змінити, хіба що природний катаклізм чи подія, непідвладна вам. Тільки слова маркери майбутнього часу вказують, що йдеться про майбутнє. Якщо звернете увагу на переклад, то зауважите, що у рідній мові також використовується теперішній час, говорячи про плани, в яких максимально впевнені.

Словосполучення to be going to для вираження майбутнього

У реченнях з to be going to демонструється зв’язок між сьогоденням та майбутнім: вже зараз видно і зрозуміло, що станеться далі:

Look at those black clouds in the sky. It’s going to rain. – Подивися на ці чорні хмари. Збирається на дощ.

У цій ситуації ми вже бачимо передумови дощу — хмари, тому сміливо робимо припущення. Використовувати Future Simple буде некоректним.

Going to також використовується у тому випадку, коли деякі події вже сплановані на відміну від простого майбутнього часу, де рішення приймається на момент мовлення. Порівняйте:

I’m going to have a shower after my morning run. – Я збираюся прийняти душ після ранкової пробіжки. (Людина спланувала відрізок часу: спочатку пробіжка, потім душ)

Honey, sorry but you smell bad. – Ok, I will take a shower. – Дорогий, вибач, але від тебе смердить. – Ок, я прийму душ.

Зворот to be about to

To be about to використовується, коли йдеться про незаплановані, спонтанні дії, які відбудуться наступної миті. Якщо розглянути безпосередньо оборот be about to, він дослівно перекладатиметься як “бути біля якоїсь події/дії”:

His phone is about to fall. – Його телефон ось-ось впаде.

Дивлячись на телефон хлопця, очевидно, лише одна мить відокремлює його від падіння.

Порівняння

Пропоную порівняти всі 4 способи

Время

Приклад

Коментар

Future Simple

I think, I will have a final test on Monday.

Думаю, я писатиму фінальний тест у понеділок.

Припущення, ні на чому конкретному не ґрунтується.

Be going to

I’m going to pass one more exam to get a degree.

Я збираюся скласти ще 1 іспит, щоб отримати ступінь.

Це одночасно і передумова до майбутнього: щоб здобути ступінь, спершу потрібно скласти іспит.

І планування дій наперед.

Be about to

This is it! I’m about to write the last exam!

Ось і воно! Я ось-ось напишу останній іспит.

Подія ось-ось станеться. Від написання іспиту вас відокремлює один крок. Наприклад, ви стоїте під дверима кабінету, де буде іспит. Залишилося відчинити двері та увійти.

Present Continuous

I’m having the final test on Monday, I can’t go with you.

Я складаю фінальний іспит у понеділок, я не можу піти з вами.

Ви точно зайняті в понеділок, написання іспиту і не можете бути будь-де в іншому місці в цей час. Ви знаєте це на 100%.

Present Simple

All exams on Monday start at 8.

Усі іспити у понеділок розпочинаються о 8-й ранку.

Розклад – річ, на яку ви не можете вплинути. Це просто факт.

Як бачите, варіантів передати майбутнє більше одного, кожен з яких допомагає зробити конкретні акценти. Навчаючись у школі English Prime офлайн або онлайн, різниця цих часів засвоюється легко та назавжди залишиться з вами.

FAQ

картинка

Чому між will та дієсловом не ставиться to?

Will – це модальне дієслово, що вживається, навіть для позначення майбутнього через Future Simple. Працюючи з модальними дієсловами виключається вживання частинки to, а як і закінчення -s для третьої особи однині (he, she, it).

Чи актуально правило про використання I/we з shall у простому майбутньому часі?

Багато хто, вивчаючи англійську в школі, чули про вживання shall з I та we у Future Simple. Деякі досі викладають це правило. 🙈 Однак це правило вже старе як світ і навчаючись у нашій школі вам не доведеться пройти всі дев’ять рівнів, щоб дізнатися про це. Єдиним допоміжним дієсловом Future Simple є will.

Shall ж використовується для вираження пропозицій.

Shall I bring you some tea?Принести вам чаю?

Shall we start?Можемо починати?/Нумо починати?

Shall we go for a walk?Підімо на прогулянку?

Тест для закріплення матеріалу

Future Simple в англійській мові | (7)

Якщо ви ознайомилися зі статтею, тоді розпізнати Future Simple у вправах вам буде легше легкого. 🤗

Перекладіть речення англійською

 • О котрій годині ти прийдеш додому?

 • Ми не платитимемо за вашу помилку.

 • Ви вірите, що він отримає підвищення?

 • Ти вийдеш за мене?

 • Що ти робитимеш, якщо він звільниться?

 • Із задоволенням послухаю вашу нову пісню.

 • Боюся, він не передзвонить.

 • Сподіваюся, захід пройде просто неба.

 • Як ми дістанемося без машини?

 • Не думаю, що вона прийме пропозицію.

Вставте пропущене слово

 • He _____ arrive on Friday.

 1. will

 2. is

 3. not

 • Will your friends_____ before Thursday?

 1. leaving

 2. leave

 3. leaves

 • We _____ try to get there as soon as possible.

 1. will

 2. won’t

 3. will’nt

 • He ____ see the result of the work.

 1. will

 2. won’t

 3. will’nt

 • I don’t ________ go hiking today.

 1. think we

 2. think we’ll

 3. thinking

 • It seems, it ________ tomorrow.

 1. will rain

 2. rains

 3. is raining

 • We won’t ________ until he calls us.

 1. knowing

 2. have known

 3. know

 • I ________ return before the weekend.

 1. ‘ll be

 2. will

 3. am being

 • Will you _____ at church on Sunday?

 1. go

 2. be

 3. have

 • I’m going to the shop. Maybe _____ buy some meat.

 1. I’ve

 2. I’ll

 3. I’d

Відповіді на тест

Перекладіть речення англійською

 • What time will you come home?

 • We won’t pay for your mistake.

 • Do you believe he will get a promotion?

 • Will you marry me?

 • What will you do if he quits?

 • I will listen to your new song with pleasure.

 • I’m afraid he won’t call back.

 • I hope the event will take place in the open air.

 • How will we get there without a car?

 • I don’t think she will accept his proposition.

Вставте пропущене слово

 • He will arrive on Friday

 • Will your friends leave before Thursday?

 • We will try to get there as soon as possible.

 • He won’t see the result of the work.

 • I don’t think we’ll go hiking today.

 • It seems, it will rain tomorrow.

 • We won’t know until he calls us.

 • I will return before the weekend.

 • Will you be at church on Sunday?

 • I’m going to the shop. Maybe I’ll buy some meat.
Future Simple в англійській мові | (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Chrissy Homenick

Last Updated:

Views: 6533

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Chrissy Homenick

Birthday: 2001-10-22

Address: 611 Kuhn Oval, Feltonbury, NY 02783-3818

Phone: +96619177651654

Job: Mining Representative

Hobby: amateur radio, Sculling, Knife making, Gardening, Watching movies, Gunsmithing, Video gaming

Introduction: My name is Chrissy Homenick, I am a tender, funny, determined, tender, glorious, fancy, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.